مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 400/000 متر فیبر نوری 1387/02/17 1387/03/01
واگذاری ارائه خدمات مشترکین تلفن سیار ستاد 1387/02/16 1387/02/31
خرید 781 دستگاه تلفن همگانی کارتی با کنترل مرکزی 1387/02/14 1387/02/30
خرید 781 دستگاه تلفن همگانی کارتی با کنترل مرکزی 1387/02/14 1387/02/30
خرید کابل خاکی 1387/02/14 1387/02/29
خرید تعداد 600 دستگاه کیوسک تلفن فلزی شیشه ای 1387/02/11 1387/02/27
خرید 2 میلیون عدد کارت اعتباری 20/000 ریالی تلفن همگانی 1387/02/11 1387/02/26
خرید 400/000 متر فیبر نوری 1387/02/10 1387/02/25
خرید و نصب و راه اندازی و آزمایش لینک 1387/02/04 1387/02/20
خرید 10/000/000 برگ قبض آبونمان بصورت تک برگ 1387/02/04 1387/02/19
صفحه 89 از 91