مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نگهداری سایتهای bts مرکز استان 1394/10/21 1394/11/05
خرید یک دستگاه سرور hp blade 1394/10/20 رجوع به آگهی
خرید انواع کابلهای خاکی و هوایی 1394/10/19 1394/10/28
خرید انواع کابلهای ژله فیلد خاکی و هوایی مهاردار 1394/10/15 1394/10/28
خرید یک دستگاه سرور hp blade 1394/10/02 1394/10/08
واگذاری پیمانکار جهت pm و نگهداری سایتهای bts 1394/10/02 1394/10/14
واگذاری pm سایتهای bts مرکز استان 1394/10/02 1394/10/19
واگذاری pm سایتهای bts مرکز 1394/10/01 1394/10/19
پیمانکار جهت pm و نگهداری سایتهای bts 1394/09/30 1394/10/14
خرید یک دستگاه سرور hp blade 1394/09/30 1394/10/08
صفحه 9 از 91