مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تعداد 10 میلیون برگ قبض آبونمان 1387/02/03 1387/02/18
خرید 30 دستگاه لاین STM 1 1387/01/29 1387/02/13
خرید 10/000/000 برگ قبض آبونمان 1387/01/25 1387/02/09
خرید دو دستگاه سرور HPDL 580 1387/01/18 1387/02/02
نگهداری امور مشترکین و پاسخگویی ابونمان مخابرات جویبار 1386/12/28 1387/01/31
ورود اطلاعات و وصولی ابونمان و پاسخگویی ابونمان مخابرات جویبار 1386/12/25 1387/01/31
خرید دو میلیون عدد کارت اعتباری 20/000 ریالی 1386/12/20 1387/01/06
اجرای طرح موضعی شبکه کابل و کافو نوری مرکز نوشهر اول 1386/11/27 1386/12/12
نظافت ، ساختمانهای ستاد شرکت به همراه نگهداری تاسیسات 1386/11/27 1386/12/12
خرید و اجرای طرح تقویت شبکه کابل و کافوی نوری 1386/11/27 1386/12/12
صفحه 90 از 91