مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات طراحی، تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات شبکه و پست گاز و اخذ تاییدیه های لازم مربوط به... 1396/07/26 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات محوطه به صورت صددرصد تهاتر 1396/07/17 1396/07/17
واگذاری، عملیات طراحی و اجرای محوطه برج ها 1396/06/25 رجوع به آگهی
اجرای عملیات محوطه به صورت صددرصد تهاتر 1396/06/21 1396/06/26
عملیات اجرای نازک کاری طبقات همکف 1 الی 22 برج B پروژه 1396/05/31 1396/06/04
واگذاری، عملیات طراحی و اجرای محوطه برج های سپهر 1396/05/31 رجوع به آگهی
اجرای عملیات محوطه به صورت صددرصد تهاتر 1396/05/31 1396/06/05
واگذاری اجرای عملیات طراحی و اجرای محوطه برج های سپهر 1396/05/30 رجوع به آگهی
اجرای عملیات محوطه نیلوفر 1 1396/05/30 رجوع به آگهی
عملیات اجرای نازک کاری طبقات همکف 1 الی 22 1396/05/29 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 11