مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی نمای برج 1395/05/30 1395/05/12
عملیات اجرایی نمای برج 1395/05/07 1395/05/12
عملیات اجرایی نمای برج 1395/05/07 رجوع به آگهی
عملیات تهیه، ساخت و نصب درب و پنجره های ترمال 1395/04/22 1395/04/27
عملیات تهیه، ساخت و نصب درب و پنجره های ترمال 1395/04/22 رجوع به آگهی
عملیات تهیه، ساخت و نصب درب و پنجره های ترمال برک 1395/04/03 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی پروژه 1395/02/15 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1395/02/15 1395/02/22
واگذاری گودبرداری، طراحی و اجرای پایدارسازی و اجرای اسکلت بتنی 1394/12/12 1394/12/18
واگذاری عملیات اجرایی پروژه طراحی و اجرای پایدارسازی و اجرای اسکلت بتنی 1394/12/12 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 11