مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی نمای برج 1394/11/12 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی نمای برج های پروژه 1394/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی شش پروژه 1394/09/07 1394/09/10
عملیات اجرایی شش پروژه تجاری، اداری، مسکونی 1394/09/05 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی پروژه پردیس 1394/08/30 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی شش پروژه تجاری، اداری، مسکونی 1394/08/20 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی شش پروژه تجاری، اداری، مسکونی 1394/08/19 1394/08/28
عملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1394/04/15 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1394/04/14 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی دو برج مسکونی 1394/04/13 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 11