مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب 600 عدد انشعاب پلی اتیلن متمرکز در سطح ناحیه قائمشهربا الویت سوا... 1398/08/20 1398/08/22
تهیه مصالح و انجام عملیات عبور خط تغذیه 12 اینچ و شبکه توزیع 16 اینچ از بستر رودخانه و 10 اینچ در بس... 1398/08/20 رجوع به آگهی
انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی 1398/08/19 1398/08/22
ساخت و نصب 600 عدد انشعاب متمرکز 1398/08/19 1398/08/22
فراخوان ارزیابی کیفی خط تغذیه جنت رودبار رامسر (ده کیلومتر دوم از روستای جولو تا ورودی روستای لیماکد... 1398/08/18 1398/08/22
فراخوان ارزیابی کیفی تهیه مصالح و انجام عملیات عبور خط تغذیه 12 اینچ و شبکه توزیع 6 اینچ از بستر رود... 1398/08/18 1398/08/22
فراخوان ارزیابی کیفی خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای .. دوآب (فاز اول محور طالع رودبار - ورسک سوا... 1398/08/18 1398/08/22
تهیه مصالح و انجام عملیات عبور خط تغذیه 12 اینچ و شبکه توزیع 16 اینچ از بستر رودخانه و 10 اینچ در بس... 1398/08/18 رجوع به آگهی
تهیه فهرست کوتاه (جهت مناقصات محدود) 1398/08/14 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه 1398/08/13 1398/08/29
صفحه 2 از 399