مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ساخت و نصب 500 عدد علمک گاز پلی اتیلن 1387/05/07 1387/05/22
واگذاری حصارکشی و احداث اطاقک 1387/05/07 1387/05/22
واگذاری اجرای پروژه شبکه گازرسانی و ایستگاههای مربوط 1387/04/31 1387/05/15
واگذاری تکمیل خط انتقال گاز 1387/04/31 1387/05/15
واگذاری حصارکشی و احداث اطاقک دوجداره 1387/04/25 1387/05/09
واگذاری احداث خط تغذیه ورودی ایستگاه 1387/04/24 1387/05/08
واگذاری تامین نیروهای امداد وتعمیرات 1387/04/24 1387/05/08
واگذاری تامین نیروهای امداد 1387/04/24 1387/05/08
واگذاری خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه های شبکه وانشعابات 1387/04/24 1387/05/08
واگذاری تکمیل قطعه دوم خط انتقال گاز 1387/04/20 1387/05/04
صفحه 382 از 386