مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
باقیمانده فاز یک خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاها 1398/06/10 1398/06/13
باقیمانده شبکه توزیع گاز روستاها 1398/06/10 1398/06/13
باقیمانده فاز دو خط تغذیه 1398/06/10 1398/06/13
خدمات بهره برداری شهر - انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی اداره گاز 1398/06/09 رجوع به آگهی
واگذاری - خط تغذیه گاز 12 اینچ - شبکه توزیع گاز 1398/06/09 رجوع به آگهی
واگذاری - خط تغذیه گاز 12 اینچ - شبکه توزیع گاز 1398/06/06 رجوع به آگهی
خدمات بهره برداری شهر-انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی 1398/06/06 رجوع به آگهی
باقیمانده خط تغذیه و شبکه توزیع گاز به روش pc 1398/06/05 1398/06/06
- احداث سه مورد ایستگاه TBS - تهیه مصالح، حمل، نصب، اجرا، آزمایش، راه اندازی و تحویل شبکه برقرسانی ب... 1398/06/03 رجوع به آگهی
تهیه مصالح، حمل و اجرای ترمیم (زیرسازی) نوار حفاری شبکه لوله گاز - تهیه مصالح و انجام عملیات عبور خط... 1398/06/02 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 396