مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین کالا و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر - اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب PS3 شهر - بهره برداری و نگهداری از شبکه و انشعابات فاضلاب 1400/03/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آبرسانی خورشیدکلا شهرستان گلوگاه 1398/12/24 1398/12/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آبرسانی روستای ارضت شهرستان بهشهر 1398/12/24 1398/12/25
مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع پروژه آبرسانی و اجرای لوله گذاری خط انتقال و احداث مخزن زمینی 500 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ پروژه آبرسانی 1398/12/22 1398/12/25
مناقصه اجرای حفر چاه دهانه گشاد پروژه آبرسانی 1398/11/28 1398/11/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاه پروژه آبرسانی شیاده شهرستان بابل 1398/11/28 1398/11/30
مناقصه پروژه آبرسانی روستا 1398/11/16 1398/11/19
مناقصه پروژه آبرسانی روستا 1398/11/16 1398/11/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آبرسانی روستای صالحان شهرستان نوشهر 1398/11/16 1398/11/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آبرسانی روستای مهدی رجه شهرستان گلوگاه 1398/11/16 1398/11/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آبرسانی روستا 1398/11/16 1398/11/19
مناقصه پروژه های آبرسانی 1398/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تصفیه خانه آب موجود کلاردشت و اجرای پکیج تصفیه خانه های آب فلکده تنکابن و کلمدان و منصورکنده شهرستان بابل 1398/11/06 1398/11/08
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه آبرسانی مجتمع 1398/11/06 1398/11/08
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه آبرسانی مجتمع لاویج شهرستان نور 1398/11/05 1398/11/08
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه آبرسانی امین آباد - لاله آباد شهرستان بابل 1398/11/05 1398/11/08
مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال و احداث دو باب مخزن زمینی 1000 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ محوطه سازی پروژه آبرسانی و .... 1398/11/05 1398/11/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آبرسانی روستای جوربند شهرستان نور 1398/11/03 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آبرسانی مجتمع ذوات شرق شهرستان چالوس 1398/11/03 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آبرسانی روستای پرکلا شهرستان بهشهر 1398/11/03 1398/11/05
صفحه 1 از 35