مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه آبرسانی روستا 1398/02/29 1398/03/01
خرید تابلو راه انداز اینورتر و ستاره مثلث 33 دستگاه - خرید الکتروموتور شناور و پمپ شناور کوزه ای 1398/02/23 رجوع به آگهی
خرید تابلو راه انداز برق اینورتر و ستاره مثلث-خرید الکتروموتور شناور و پمپ شناور کوزه 1398/02/22 1398/02/25
خرید تابلو راه انداز اینورتر و ستاره مثلث- خرید الکتروموتور شناور و پمپ شناور کوزه ای 1398/02/22 رجوع به آگهی
واگذاری امور بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی، کنترل کیفی و خدمات امور مشترکین روستاهای تحت پوش... 1398/02/03 1398/02/05
واگذاری امور بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی، کنترل کیفی و خدمات امور مشترکین روستاهای تحت پوش... 1398/02/02 1398/02/05
لوله گذاری خط انتقال و احداث مخزن زمینی و محوطه سازی با دیواره فنس پروژه آبرسانی و اجرای حفر چاه عمی... 1398/01/29 1398/01/31
لوله گذاری خط انتقال و احداث مخزن زمینی و محوطه سازی با دیواره فنس پروژه آبرسانی و اجرای حفر چاه ع... 1398/01/27 1398/01/31
پروژه آبرسانی مجتمع 1398/01/28 1398/01/31
پروژه برق رسانی تاسیسات آبرسانی 1398/01/24 1398/01/25
صفحه 1 از 62