مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه امور سرویس دهی درون شهری و برون شهری تامین خودرو 1400/03/13 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خودرو 1400/03/12 1400/03/17
مناقصه امور سرویس دهی درون شهری و برون شهری تامین خودرو 1400/03/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات کامپیوتر و سیستم کامپیوتر 1399/11/28 1399/11/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد قطعات کامپيوتر 1399/11/27 1399/11/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد سيستم کامپيوتر 1399/11/27 1399/11/30
مناقصه خرید چیلر 1399/04/25 1399/04/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چیلر و فن کویل 1399/04/24 1399/04/28
مناقصه خرید چیلر 1399/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس دهی درون و برون شهری (تامین خودرو) 1399/03/12 1399/03/17
مناقصه واگذاری امور سرویس دهی درون شهری و برون شهری (تامین خودرو) 1399/03/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور سرویس دهی درون شهری و برون شهری (تامین خودرو) 1399/03/10 رجوع به آگهی
مناقصه تامین، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر 1398/07/14 1398/07/18
مناقصه خرید چیلر 1398/07/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید چیلر 1398/07/11 رجوع به آگهی
مناقصه امور سرویس دهی درون شهری و برون شهری ( تامین خودرو ) 1398/03/12 رجوع به آگهی
مناقصه امور سرویس دهی درون شهری و برون شهری (تامین خودرو) 1398/03/12 1398/03/18
مناقصه امور سرویس دهی درون شهری و برون شهری ( تامین خودرو ) 1398/03/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور سرویس دهی درون شهری و برون شهری ( تامین خودرو) در سال 98 1398/03/11 1398/03/18
مناقصه امور سرویس دهی درون شهری و برون شهری ( تامین خودرو) در سال 98 1398/03/07 1398/03/18
صفحه 1 از 18