مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بازسازی رختکن، دوش و سرویس های بهداشتی شماره 2 و 3 مجموعه آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 1398/10/28 1398/11/05
بازسازی رختکن،دوش و سرویس بهداشتی 1398/10/05 1398/10/10
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه عمومی دو مرحله ای بازسازی رختکن،دوش و سرویس بهداشتی 1398/10/01 1398/10/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای جذب سرمایه گذار 1398/09/11 1398/09/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای بازسازی رختکن،دوش و سرویس بهداشتی های شماره 2و 3 مجموعه آکادمی ملی المپیک 1398/09/05 1398/09/11
واگذاری تکمیل و تجهیز سالن اجتماعات خود 1398/06/27 رجوع به آگهی
بازسازی، تکمیل و تجهیز سالن اجتماعات خود 1398/05/15 رجوع به آگهی
جذب حامیان مالی کاروان ورزشی اعزامی ایران به بازی های المپیک 2020 توکیو 1398/04/20 رجوع به آگهی
بازسازی, تکمیل و تجهیز سالن اجتماعات 1398/04/18 رجوع به آگهی
انجام امور راهبری عمومی و تخصصی ورزشی 1398/01/20 1398/01/21
صفحه 1 از 4