مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه به کارگیری ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از تصرفات و رفع تجاوزات به بستر و حریم رودخانه های 1400/10/01 1400/10/05
مناقصه خرید تجهیزات چاه 1400/09/30 1400/10/05
مناقصه خرید تجهیزات چاه 1400/09/14 1400/09/18
مناقصه به کارگیری ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از تصرفات و رفع تجاوزات به بستر و حریم رودخانه 1400/09/14 1400/09/18
مناقصه تهیه , طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی انبار نفت 1400/09/11 1400/09/16
مناقصه تهیه , طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی انبار نفت 1400/09/09 1400/09/16
مناقصه تهیه , طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1400/09/09 1400/09/16
مناقصه تهیه ,طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی انبار نفت 1400/09/08 1400/09/27
مناقصه تهیه , طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی انبار نفت 1400/09/08 1400/09/16
مناقصه خرید لوله فولادی سیاه درز جوش جهت لوله گذاری چاه آب شرب 1400/08/30 1400/09/07
مناقصه خدمات مهندسی نقشه برداری تعیین حریم و بستر رودخانه های حوضه آبریز فلات مرکزی 1400/08/18 1400/08/25
مناقصه عملیات اجرایی روپرگذاری بستر رودخانه 1400/08/18 1400/08/26
مناقصه تهیه , طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1400/08/15 1400/08/17
مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی 1400/08/11 1400/08/17
مناقصه تهیه , طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی انبار نفت 1400/08/10 1400/08/17
مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی 1400/07/18 1400/07/21
مناقصه واگذاری تکمیل سوله بازرگانی و تراک شیلتر ایمنی انبار نفت 1400/07/18 1400/07/20
مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی 1400/07/12 1400/07/21
مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی انبار نفت 1400/07/12 1400/07/21
مناقصه واگذاری تکمیل سوله بازرگانی و تراک شیلتر ایمنی انبار 1400/07/12 1400/07/20
صفحه 1 از 12