مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بازسازی و توسعه ساختمان مرکزی شعبه 1392/06/10 1392/06/19
واگذاری تهیه و ساخت و احداث ساختمان سالن چند منظوره 1391/07/17 1391/07/26
واگذاری کلیه امور خدماتی و پشتیبانی خویش از قبیل نظافت عمومی - خدماتی - اپراتوری ، امور پایاپای و... 1391/06/04 1391/06/09
واگذاری کلیه امور خدماتی و پشتیبانی 1391/06/02 1391/06/09
واگذاری امور پیمانکاری از قبیل نظافت عمومی، خدماتی، اپراتوری،... 1390/04/20 1390/04/30
واگذاری امور پیمانکاری و خدماتی از قبیل نظافت عمومی و خدماتی، ... 1390/04/20 1390/04/30
واگذاری امور پیمانکاری از قبیل نظافت عمومی - خدماتی - اپراتوری - امور پایاپای و... 1390/03/17 1390/04/05
واگذاری امور خدماتی - تنظیفی - آبدارخانه و اپراتوری و نگهبانی 1388/02/20 1388/03/05
واگذاری امور تحصیلداری - رانندگی 1388/02/20 1388/03/05
صفحه 4 از 4