مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5994937 مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه پشتیبانی دستگاه های کیوسک و سوئیچ واسط 1401/09/08 1401/09/14
5990040 مناقصه خرید 50 دستگاه سیستم رایانه ای allinone 1401/09/07 1401/09/10
5990011 مناقصه پشتیبانی دستگاه های CRS 1401/09/07 1401/09/12
5985472 مناقصه عمومی دو مرحله ای پشتیبانی دستگاه های CRS 1401/09/06 1401/09/12
5985471 مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه ارتقا و بهبود وضعیت آنتن دهی تلفن همراه در ساختمان های ادارات کل مرکزی 1401/09/06 1401/09/12
5985448 مناقصه ارتقا و بهبود وضعیت آنتن دهی تلفن همراه در ساختمان های ادارات 1401/09/06 1401/09/12
5982755 مناقصه خرید و اجرای سیستم اعلام حریق 1401/09/05 رجوع به آگهی
5982118 مناقصه خرید 50 دستگاه سیستم رایانه ای All in one 1401/09/05 1401/09/10
5976247 مناقصه ارتقا و بهبود وضعیت آنتن دهی تلفن همراه در ساختمان های ادارات مرکزی 1401/09/02 1401/09/12
5976000 مناقصه پشتیبانی دستگاه های CRS 1401/09/02 1401/09/12
5963371 مناقصه احداث آسانسور 1401/08/29 رجوع به آگهی
5925444 مناقصه خرید، حمل و تحویل سیستم های سرمایشی 1401/08/17 1401/08/23
5920123 مناقصه خرید، حمل و تحویل سیستم های سرمایشی 1401/08/16 1401/08/23
5901582 مناقصه پشتیبانی دستگاه های CRS 1401/08/10 1401/08/14
5897447 مناقصه پشتیبانی دستگاه های CRS 1401/08/09 1401/08/14
5893341 مناقصه عمومی دو مرحله ای پشتیبانی دستگاه های CRS 1401/08/08 1401/08/14
5890631 مناقصه تهیه و نصب زیرساخت دوربین های مداربسته 16 شعبه سطح استان 1401/08/07 1401/08/14
5867065 مناقصه پشتیبانی دستگاه های CRS 1401/08/05 1401/08/14
5863241 مناقصه خدمات پستی حوزه بانکداری و مالی 1401/08/04 رجوع به آگهی
5849849 مناقصه تهیه و نصب زیر ساخت دوربین های مدار بسته 16 شعبه سطح استان 1401/08/03 1401/08/14
صفحه 1 از 73