مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره 300 دستگاه خودپرداز (ATM) تولید داخل 1398/02/31 رجوع به آگهی
اجاره 300 دستگاه خودپرداز ATM تولید داخل 1398/02/30 1398/03/06
اجاره 1000 دستگاه کیوسک بانکی (CASHLESS) تولید داخل 1398/01/31 1398/02/03
اجاره 1000 دستگاه کیوسک بانکی (CASHLESS) تولید داخل 1398/01/29 1398/02/03
اجاره 1000 دستگاه کیوسک بانکی (Cashless) تولید داخل 1398/01/28 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان 1397/12/27 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان 1397/12/21 رجوع به آگهی
اجاره 500 دستگاه CRS (تولید داخل) 1397/12/01 1397/12/04
خرید 3000 دستگاه چاپگر تحویلداری 1397/11/30 1397/12/01
اجاره 500 دستگاه CRS (تولید داخل) 1397/11/30 1397/12/04
صفحه 1 از 102