مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور طبخ و توزیع غذا 1388/12/17 1389/01/03
واگذاری امور خدماتی 1388/12/03 1388/12/18
احداث ساختمان بانک ملی 1388/11/19 1388/12/04
خرید 4 دستگاه دیسک یونیت 1388/10/30 1388/11/15
واگذاری کلیه عملیات مربوط به خدمات دستگاه پایانه های فروش 1388/10/23 1388/11/08
خرید 200 دستگاه کیوسک پرداخت قبوض 1388/10/17 1388/11/02
به اجاره به شرط تملیک دستگاه خودپرداز 1388/10/13 1388/10/28
خرید دستگاه مانیتور 1388/10/13 1388/10/28
کلیه عملیات مربوط به خدمات تعداد 6000 دستگاه پایانه های فروش 1388/10/09 1388/10/24
واگذاری کلیه خدمات سرویس و نگهداری و تهیه و تعویض قطعات دستگاه های اسکناس شمار 1388/10/07 1388/10/23
صفحه 102 از 103