مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید یکدستگاه چیلر با ظرفیت واقعی ۴۰ تن تبرید دانشگاه 1397/11/28 1397/11/30
انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان 1397/11/17 1397/11/18
انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان 1397/11/17 1397/11/18
انجام امور تهیه و توزیع غذا(بدون مصالح) 1397/11/15 رجوع به آگهی
انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذا با مصالح 1397/11/15 رجوع به آگهی
خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت دانشگاه 1397/11/09 1397/11/11
تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان ولیعصر 1397/11/04 1397/11/07
خرید اقلام مصرفی پزشکی 1397/11/04 1397/11/06
خرید یک دستگاه چیلر با ظرفیت واقعی 40 تن تبرید 1397/11/04 رجوع به آگهی
واگذاری امور حمل و نقل ستاد دانشگاه 1397/10/13 1397/10/16
صفحه 6 از 13