مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات مدیریت هرز آب 1398/11/02 رجوع به آگهی
اجرای عملیات مدیریت هرزآب در محدوده ی مراتع بیابانی 1398/11/01 1398/11/05
اجرای عملیات مدیریت هرزآب در محدوده ی مراتع بیابانی 1398/11/01 1398/11/05
اجرای عملیات مدیریت هرزآب در محدوده ی مراتع بیابانی 1398/10/30 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات مدیریت هرزآب در محدوده ی مراتع بیابانی غرب ابرکوه در سطح هزار... 1398/10/30 1398/11/05
آبیاری و مراقبت کشت های سنواتی (تاغ کارهای کانالی) کمربندی - دوره مرمت و اصلاح جوی و پشته توسط کارگر... 1398/10/11 1398/10/14
آبیاری و مراقبت کشت های سنواتی (تاغ کارهای کانالی) کمربندی - انجام 4 دوره عملیات آبیاری - 1 دوره مرم... 1398/10/09 1398/10/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات مدیریت هرزآب در محدوده ی مراتع بیابانی غرب ابرکوه در سطح هزار... 1398/10/09 1398/10/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای آبیاری و مراقبت کشت های سنواتی (تاغ کاری های کان... 1398/10/09 1398/10/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای آبیاری و مراقبت کشتهای سنواتی سنواتی گودگوار بافق... 1398/10/09 1398/10/14
صفحه 1 از 25