مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان ساختمان 1397/12/26 1398/01/06
احداث موتورخانه - برق اضطراری 1397/12/23 رجوع به آگهی
واگذاری امور تهیه، پخت و توزیع غذای پرسنل و بیماران 1397/12/19 1397/12/25
واگذاری تاکسی سرویس ستاد دانشگاه 1397/12/18 رجوع به آگهی
واگذاری تاکسی سرویس 1397/12/15 1397/12/21
واگذاری خدمات درمان سو مصرف مواد مراکز mmt دولتی 1397/12/14 رجوع به آگهی
خرید 9 دستگاه بی خطر ساز پسماندهای عفونی بیمارستانی 1397/12/13 1397/12/15
های تجهیزات پست برق زمینی و کابل کشی بیمارستان سوانح و سوختگی 1397/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری امور تهیه، پخت و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان 1397/11/24 1397/11/29
واگذاری تاکسی سرویس 1397/11/24 1397/11/29
صفحه 1 از 68