مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6002433 مناقصه بهره برداری نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات و انشعابات آب مناطق تحت پوشش ابفا 1401/09/10 1401/09/13
6002432 مناقصه اجرای توسعه پراکنده و مناطق باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب روستا 1401/09/10 1401/09/13
5991375 مناقصه واگذاری اجرای توسعه پراکنده و مناطق باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب روستا 1401/09/07 1401/09/13
5990510 مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کلیه تأسیسات و انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب 1401/09/07 1401/09/13
5990257 مناقصه بهره برداری نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات و انشعابات آب 1401/09/07 1401/09/13
5990075 مناقصه بهره برداری نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات و انشعابات آب مناطق تحت پوشش 1401/09/07 1401/09/13
5986990 مناقصه واگذاری اجرای توسعه پراکنده و مناطق باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب روستا 1401/09/06 1401/09/13
5975391 مناقصه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات ) رفع حوادث ( کلیه تأسیسات و تجهیزات شامل ایستگاههای پمپاژ مخازن ذخیره، خطوط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات و خدمات 1401/09/02 1401/09/05
5970607 مناقصه عملیات اجرای اصلاح شبکه 1401/09/01 1401/09/07
5969263 مناقصه عملیات اجرای اصلاح شبکه 1401/08/30 1401/09/07
5966567 مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب 1401/08/30 1401/09/05
5966377 مناقصه عملیات اجرای اصلاح شبکه 1401/08/30 1401/09/07
5961219 مناقصه واگذاری بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات و انجام خدمات عمومی تصفیه خانه آب 1401/08/28 رجوع به آگهی
5961189 مناقصه اجرای خط انتقال و تجهیز چاه آب 1401/08/28 رجوع به آگهی
5952634 مناقصه واگذاری اجرای خط انتقال و تجهیز چاه آب 1401/08/25 1401/09/05
5949438 مناقصه واگذاری اجرای خط انتقـال و تجهیز چـاه آب 1401/08/24 1401/09/05
5937036 مناقصه راهبری، بهره برداری و نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات و تجهیزات و انجام خدمات عمومی تصفیه خانه آب 1401/08/21 1401/08/25
5935477 مناقصه راهبری، بهره بــرداری و نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسـات و تجهیزات 1401/08/21 1401/08/25
5931858 مناقصه عملیات راهبری ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و رفع اتفاقات از انشعابات ، شبکه و خطوط انتقال و ایستگاه 1401/08/18 1401/08/24
5928616 مناقصه عملیات اجرایی تامین برق چاه 1401/08/18 1401/08/25
صفحه 1 از 154