مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
روژه خدمات ژئوتکنیک سدهای زرانی و بر آفتاب 1398/02/31 رجوع به آگهی
واگذاری بازسازی و سرویس اساسی 38 دستگاه ترانسفورماتور تاسیسات تامین و انتقال آب 1398/02/31 1398/03/09
خرید خدمات مشاوره ای پروژه گشت و بازرسی از منابع آب، انسداد چاههای فاقد پروانه، کنترل بهره برداری و... 1398/02/28 1398/03/04
خرید خدمات مشاوره گشت و بازرسی از منابع آب، انسداد چاههای فاقد پروانه، کنترل بهره برداری و جلوگیری ا... 1398/02/25 رجوع به آگهی
فراخوان مرمت و نگهداری از کانال انتقال، ایستگاه پمپاژ بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی جگین و تاسیس... 1398/02/24 1398/02/28
واگذاری پروژه گشت و بازرسی از منابع آب، انسداد چاه های فاقد پروانه، کنترل بهره برداری و جلوگیری از ت... 1398/02/24 رجوع به آگهی
مرمت و نگهداری از کانال انتقال، ایستگاه پمپاژ بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی و تاسیسات وابسته 1398/02/21 1398/02/28
احداث و بهسازی راه دسترسی و حفاظت سازه های هیدرولیکی پایین دست 1398/02/17 1398/02/19
انجام عملیات مرمت و علاج بخشی راه دسترسی به سد 1398/02/10 رجوع به آگهی
انجام عملیات مرمت و علاج بخشی راه دسترسی به سد 1398/02/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 82