مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5984936 مناقصه سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه 1401/09/05 1401/09/07
5984932 مناقصه سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه 1401/09/05 1401/09/07
5974328 مناقصه سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه 1401/09/01 1401/09/07
5969456 مناقصه سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه 1401/08/30 رجوع به آگهی
5963309 مناقصه واگذاری سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه های 1401/08/29 1401/08/29
5959097 مناقصه عملیات تکمیلی فاز اول شبکه اصلی آبیاری دشت 1401/08/28 1401/08/30
5958683 مناقصه واگذاری خرید، پوشش و حمل لوله های به اقطار 300، 400، 500 و 600 میلی متر خطوط باقیمانده طرح انتقال آب 1401/08/28 1401/08/30
5958635 مناقصه واگذاری خریـد، تهیـه، پوشـش و حمـل لـولـه فـولادی بـه قـطـر 1600 میلـی مـتـر خـط لـولـه TMN 1401/08/28 1401/08/30
5952031 مناقصه لایروبی و ساماندهی رودخانه های 1401/08/24 رجوع به آگهی
5947460 مناقصه واگذاری خرید، پوشش و حمل لوله های به اقطار 300، 400، 500 و 600 میلی متر خطوط باقیمانده طرح انتقال آب چشمه به اراضی کشاورزی روستاهای پائین دست 1401/08/23 1401/08/30
5947354 مناقصه خرید، تهیه، پوشش و حمل لوله فولادی به قطر 1600 میلی متر خط لوله TMN 1401/08/23 1401/08/30
5946239 مناقصه سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه های 1401/08/23 رجوع به آگهی
5945912 مناقصه خرید ، پوشش و حمل لوله های به اقطار600-00-400-300 میلی متر خطوط باقیمانده 1401/08/23 1401/08/30
5945152 مناقصه عملیات تکمیلی فاز اول شبکه اصلی آبیاری 1401/08/23 1401/08/30
5943997 مناقصه واگذاری خریـد، تهیـه، پوشـش و حمـل لـولـه فـولادی بـه قـطـر 1600 میلـی مـتـر خـط لـولـه TMN 1401/08/23 1401/08/30
5943084 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نوبت ششم - عملیات تکمیلی فاز اول شبکه اصلی آبیاری 1401/08/22 1401/08/30
5943081 مناقصه خرید، پوشش و حمل لوله های به اقطار 300، 400، 500 و 600 میلی متر خطوط باقیمانده طرح انتقال آب چشمه 1401/08/22 1401/08/30
5935694 مناقصه احداث حوضچه های طرح نوسازی خط انتقال آبرسانی 1401/08/21 1401/08/23
5931074 مناقصه احداث حوضچه های طرح نوسازی خط انتقال آبرسانی 1401/08/18 1401/08/23
5924071 مناقصه احداث حوضچه های طرح نوسازی خط انتقال آبرسانی 1401/08/17 1401/08/23
صفحه 1 از 79