مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری جایگاه CNG شماره 3 شهرداری 1395/12/11 1395/12/18
واگذاری جایگاه CNG 1395/11/20 1395/11/26
واگذاری جایگاه CNG 1395/11/14 1395/11/26
تامین نیروی انسانی 1394/06/11 1394/06/12
تامین نیروی انسانی 1394/06/04 1394/06/12
واگذاری جایگاه cng2 1394/02/24 1394/02/31
مزایده عمومی جایگاه cng2 واقع در بلوار 1394/02/17 رجوع به آگهی
تامین نیروی کار در سازمان 1393/03/18 1393/03/28
تامین نیروی کار در سازمان بر اساس حداقل حقوق و مزایای ماهیانه 1393/03/07 1393/03/13
تامین نیروی کار در سازمان 1393/02/30 1393/03/13
صفحه 1 از 2