مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساخت چهار ست پکیج مخزن اسکیم درام 1398/05/30 1398/06/23
خرید تعداد ۴ عدد استیل بلت روتوفرمر مربوط به واحد دانه بندی گوگرد 1398/05/30 1398/06/23
انجام عملیات فعال سازی مجدد 200 تن کربن واحدهای شیرین سازی از حدود 400 تن کربن غیرفعال 1398/05/30 1398/06/20
خرید تجهیزات ابزار دقیق سیستم کنترل واحد تصفیه گاز به همراه نصب و راه اندازی 1398/05/23 1398/06/09
انجام عملیات فعال سازی مجدد 200 تن کربن واحدهای شیرین سازی از حدود 400 تن کربن غیرفعال در مدت دو سال 1398/05/22 1398/06/20
خرید تجهیزات ابزار دقیق سیستم کنترل واحد تصفیه گاز شماره یک به همراه نصب و راه اندازی 1398/05/20 1398/06/09
خرید Inlet Gas Filter Seprator (فیلتر گاز ترش ورودی) واحد های تصفیه گاز 1398/05/17 رجوع به آگهی
خرید سیستم F&G واحدهای میترینگ ، نمزدایی و واحد بازیافت گوگرد به همراه نصب و راه اندازی 1398/05/14 رجوع به آگهی
خرید Inlet Gas Filter Seprator (فیلتر گاز ترش ورودی) واحد های تصفیه گاز 1398/05/14 رجوع به آگهی
خرید 90 تن کربن فعال 1398/05/10 1398/05/26
صفحه 1 از 240