مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ساخت شات اف ولو 1400/10/29 1400/10/30
مناقصه ( خرید مقدار 220000 کیلوگرم سیلیکاژل نوع H و 72000 کیلوگرم نوع WS ) 1400/10/29 1400/11/07
مناقصه آجر نسوز کوره 1400/10/29 1400/11/21
مناقصه خرید عایق سیلیکات کلسیم 1400/10/27 1400/11/14
مناقصه خرید عایق سیلیکات کلسیم 1400/10/27 1400/11/14
مناقصه خدمات عمومی و نگهداشت مجموعه های ورزشی 1400/10/25 1400/11/06
مناقصه خرید ۷۴۰ عدد Gate Valve در سایزهای مختلف تا یک اینچ 1400/10/25 1400/11/07
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید سیلیکاژل نوع H 1400/10/22 1400/11/07
مناقصه خدمات عمومی و نگهداشت مجموعه های ورزشی 1400/10/22 1400/11/06
مناقصه خرید ۷۴۰ عدد Gate Valve در سایزهای مختلف تا یک اینچ 1400/10/22 1400/11/07
مناقصه خرید عایق سیلیکات کلسیم 1400/10/19 1400/11/14
مناقصه خرید 300 تن کاتالیست آلومینای فعال 1400/10/19 1400/10/30
مناقصه ساخت دو عدد شات اف ولو 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 12 عدد GATE VALVE در سایز و کلاسهای مختلف (تولید داخل کشور) 1400/10/18 1400/10/30
مناقصه دریافت خدمات عمومی و نگهداشت مجموعه های ورزشی 1400/10/15 1400/11/06
مناقصه خرید 740 عدد Gate Valve 1400/10/15 1400/11/07
مناقصه ساخت دو عدد شات اف ولو 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 300 تن کاتالیست آلومینای فعال تولید داخل کشور 1400/10/15 1400/10/30
مناقصه خرید GATE VALVE در سایز و کلاسهای مختلف 1400/10/15 1400/10/30
مناقصه استاندارد سازی باند وال مخازن 1400/10/15 1400/10/29
صفحه 1 از 160