کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7410934 مناقصه تامین مواد غذایی و مدیریت طبخ و توزیع و اداره رستوران پالایشگاه و شهرک استان خراسان رضوی 1402/09/15 1402/09/23
7410570 مناقصه واگذاری انجام تعمیرات اساسی و دوره ای استان خراسان رضوی 1402/09/15 1402/09/23
7410185 مناقصه واگذاری عملیات تعمیر اساسی یک دستگاه توربین زاریا مدل DUL80 مربوط به واحد 600 تزریق ذخیره سازی استان خراسان رضوی 1402/09/15 1402/09/23
7410086 مناقصه تامین و مدیریت ایاب و ذهاب کارکنان استان خراسان رضوی 1402/09/15 1402/09/23
7410064 مناقصه انجام خدمات سرویس های تعمیراتی شرکت پالایش گاز استان خراسان رضوی 1402/09/15 1402/09/23
7408316 مناقصه انجام خدمات سرویس های تعمیراتی شرکت پالایش گاز استان خراسان رضوی 1402/09/15 1402/09/23
7407897 مناقصه خرید 18 تن عامل جداساز واحد دانه بندی گوگرد استان خراسان رضوی 1402/09/15 رجوع به آگهی
7407567 مناقصه خرید قطعات یدکی دستگاه آنالیز گاز کروماتوگرافی استان خراسان رضوی 1402/09/15 1402/09/18
7407408 مناقصه خرید یک دستگاه شاسی کامیون 8 تن با کاربری کفی جرثقیل دار ساخت (تولید) داخل کشور استان خراسان رضوی 1402/09/15 رجوع به آگهی
7402296 مناقصه تامین مواد غذایی و مدیریت طبخ و توزیع و اداره رستوران پالایشگاه و شهرک برای مدت یک سال استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/23
7401679 مناقصه واگذاری انجام تعمیرات اساسی و دوره ای استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/23
7401398 مناقصه تامین مواد غذایی و مدیریت طبخ و توزیع و اداره رستوران پالایشگاه و شهرک برای مدت یکسال استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/23
7401154 مناقصه تامین مواد غذایی و مدیریت طبخ و توزیع و اداره رستوران استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/23
7401070 مناقصه خرید محفظه 1/3 و 2/3 کوره واکنش واحد بازیافت گوگرد استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/18
7401068 مناقصه انجام تعمیرات اساسی و دوره ای استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/23
7401031 مناقصه خرید محفظه 1/3 و 2/3کوره واکنش واحد بازیافت گوگرد استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/18
7398934 مناقصه عملیات تعمیر اساسی یک دستگاه توربین زاریا مدل DUL80 مربوط به واحد 600 تزریق ذخیره سازی استان خراسان رضوی 1402/09/13 رجوع به آگهی
7398479 مناقصه تامین و مدیریت ایاب و ذهاب کارکنان استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/23
7398473 مناقصه انجام خدمات سرویس های تعمیراتی استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/23
7397754 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجدید مرتبه اول مناقصه شماره 078 -30078-01 خرید کمپرسور به همراه درایر و فیلتر های مربوطه - تولید داخل کشور استان خراسان رضوی 1402/09/12 1402/09/30
صفحه 1 از 198