مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث حصار بتنی 7 مورد ایستگاه 1398/05/09 رجوع به آگهی
احداث حصار بتنی 7 مورد ایستگاه در محدوده مرکز بهره برداری 1398/05/07 رجوع به آگهی
تامین خدمات خودرویی ایاب و ذهاب و عملیاتی 1398/03/13 1398/03/22
تامین خدمات خودرویی ایاب و ذهاب و عملیاتی 1398/03/09 1398/03/20
تامین خدمات خودرویی ایاب و ذهاب و عملیاتی 1398/02/10 1398/02/18
تامین خدمات عمومی / پشتیبانی ادارات تابعه 1398/02/08 1398/02/23
تامین خدمات خودرویی ایاب و ذهاب و عملیاتی 1398/02/08 1398/02/18
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای (صبحانه، ناهار و شام) کارکنان و ماموران اماکن، تاسیسات و ادارات تابعه... 1398/02/05 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای (صبحانه، ناهار و شام) کارکنان و ماموران اماکن، تاسیسات و ادارات تابعه... 1398/01/26 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه احداث و ترمیم ابنیه فنی شامل عملیات حفاری, تخریب, بتن ریزی, قالب بندی, لاشه چینی و ... 1397/12/08 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 31