مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه احداث و ترمیم ابنیه فنی در مسیر خط لوله 1397/12/06 1397/12/19
عملیات تعویض پوشش خط لوله 30 اینچ به طول تقریبی 15750 متر 1397/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای (صبحانه، ناهار و شام) کارکنان و ماموران اماکن، تاسیسات و ادارات تابعه... 1397/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای (صبحانه، ناهار و شام) کارکنان و ماموران اماکن، تاسیسات و ادارات تابعه... 1397/11/04 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه احداث و ترمیم ابنیه فنی در مسیر خط لوله نم زدایی 1397/09/27 رجوع به آگهی
تهیه، طبخ و توزیع غذای (صبحانه، ناهار و شام) کارکنان و ماموران اماکن، تاسیسات و ادارات تابعه منطقه 1397/09/27 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز و اجرای پروژه های بهسازی در محدوده مرکز ب... 1397/09/27 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه احداث و ترمیم ابنیه فنی در مسیر خط لوله نم زدایی 1397/09/26 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز و اجرای پروژه های بهسازی 1397/09/26 رجوع به آگهی
تهیه، طبخ و توزیع غذای (صبحانه، ناهار و شام) کارکنان و ماموران اماکن، تاسیسات و ادارات تابعه منطقه 1397/09/26 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 31