مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای فضای سبز، اجرای محوطه سازی و اجرای پیاده رو و مخزن بتنی و سیستم آبیاری تحت فشار 1397/05/01 رجوع به آگهی
پروژه احداث ابنیه فنی در مسیر خط لوله گاز 16 اینچ 1397/04/13 رجوع به آگهی
تامین خدمات نشت یابی از خطوط لوله گاز 1397/04/12 رجوع به آگهی
پروژه احداث ابنیه فنی در مسیر خط لوله گاز 16 اینچ 1397/04/11 رجوع به آگهی
تامین خدمات نشت یابی از خطوط لوله گاز در محدوده عملیاتی 1397/04/10 1397/04/28
واگذاری احداث ایستگاه کاتدیک در کیلومتر 36 خط لوله 24 اینچ و بازسازی بسترهای آندی ایستگاه­ها 1397/02/24 رجوع به آگهی
واگذاری احداث ایستگاه کاتدیک در کیلومتر 36 خط لوله 24 اینچ و بازسازی بسترهای آندی ایستگاه­های 164 1397/02/20 رجوع به آگهی
ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدیک و خوردگی خارجی خطوط لوله انتقال گاز 36 اینچ 1396/11/15 رجوع به آگهی
ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاندیک و خوردگی خارجی خطوط لوله انتقال گاز 36 انیچ و 12 اینچ 1396/11/14 رجوع به آگهی
ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدیک و خوردگی خارجی خطوط لوله انتقال گاز 36 اینچ 1396/11/14 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 29