مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات آماده سازی و رنگ آمیزی سطوح فلزی و غیرفلزی واحدهای مختلف به مساحت تقریبی 55000 مترمرب... 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات طراحی، خرید و نصب و راه اندازی 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات طراحی، خرید و نصب و راه اندازی 1398/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات آماده سازی و رنگ آمیزی سطوح فلزی و غیرفلزی واحدهای مختلف به مساحت تقریبی 55000 مترمرب... 1398/11/27 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکار جهت تامین خودروهای استیجاری مورد نیاز واحد جذب آب 1398/06/05 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات آماده سازی و رنگ آمیزی سطوح فلزی واحدهای مختلف را به مساحت تقریبی 20.000 مترمربع 1397/08/09 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات عمومی 1397/06/07 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات عمومی 1397/06/05 رجوع به آگهی
احداث تصفیه خانه پساب صنعتی مجتمع 1397/03/07 رجوع به آگهی
شناسایی و ارزیابی پیمانکار جهت عملیات انتقال پساب صنعتی واحد های تولیدی را که شامل لوله کشی زیرزمینی... 1397/03/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18