مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه به منظور احیای دو خط کیسه زنی کود اوره و بارگیری کامیون واحد بسته بندی در نظر دارد عملیات طراحی، خرید، نصب و راه اندازی آن 1399/09/26 رجوع به آگهی
مناقصه به منظور احیای دو خط کیسه زنی کود اوره و بارگیری کامیون واحد بسته بندی در نظر دارد عملیات طراحی، خرید، نصب و راه اندازی آن را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید 1399/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات ارزیابی کیفیت پوشش نواری Wrapping خط لوله گاز ترش واحدهای عملیاتی خود، به طول تقریبی ۱۷۴ کیلومتر و به قطر ۲۰ اینچ 1399/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات ارزیابی کیفیت پوشش نواری Wrapping خط لوله گاز ترش واحدهای عملیاتی خود، به طول تقریبی ۱۷۴ کیلومتر و به قطر ۲۰ اینچ 1399/09/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بروزرسانی سیستم رادیویی خود براساس DMR ( digital mobile radio) برند Hytera را که شامل طراحی، خرید، نصب و راه اندازی می باشد 1399/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بروزرسانی سیستم رادیویی خود براساس DMR ( digital mobile radio) برند Hytera را که شامل طراحی، خرید، نصب و راه اندازی 1399/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه طبخ و توزیع غذای نیمروزی واحد جذب آب 1399/08/07 رجوع به آگهی
مناقصه طبخ و توزیع غذای نیمروزی واحد جذب آب 1399/08/07 رجوع به آگهی
مناقصه طبخ و توزیع غذای نیمروزی واحد جذب آب 1399/08/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذای نیمروزی 1399/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق از نوع گازی FM200 یا گازهای جدیدتر به همراه سیستم Air sampling جهت مرکز سرور این مجتمع 1399/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه تعویض گالری انتقال محصول اوره به طول ۸۰ متر سازه فلزی را ترمیم و بازسازی و پوشش 1399/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق از نوع گازی FM200 یا گازهای جدیدتر به همراه سیستم Air sampling 1399/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه در نظر دارد گالری انتقال محصول اوره به طول ۸۰ متر سازه فلزی را ترمیم و بازسازی و پوشش را تعویض نماید 1399/07/16 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان بکارگیری پژوهشی پایلوت پلنت ها 1399/05/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ترمیم ، بازسازی و تعویض پوشش گالری انتقال محصول اوره به طول 80 متر سازه فلزی 1399/05/28 رجوع به آگهی
مناقصه ترمیم ، بازسازی و تعویض پوشش گالری انتقال محصول اوره به طول 80 متر سازه فلزی 1399/05/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جهت بازسازی سر درب ورودی مجتمع خود 1399/02/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جهت بازسازی سر درب ورودی مجتمع خود 1399/02/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات آماده سازی و رنگ آمیزی سطوح فلزی و غیرفلزی واحدهای مختلف به مساحت تقریبی 55000 مترمربع 1398/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10