مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث تصفیه خانه پساب صنعتی مجتمع 1397/03/07 رجوع به آگهی
شناسایی و ارزیابی پیمانکار جهت عملیات انتقال پساب صنعتی واحد های تولیدی را که شامل لوله کشی زیرزمینی... 1397/03/07 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکار جهت واگذاری عملیات احداث آشپزخانه و رستوران صنعتی 1397/01/26 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات احداث آشپزخانه و رستوران صنعتی 1397/01/22 رجوع به آگهی
واگذاری محوطه سازی واحد اسید فسفریک مجموعه خود، شامل خیابانها، کانالها و سطوح اطراف مخازن اسید 1396/10/27 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات احداث آشپزخانه ورستوران صنعتی کارکنان در درب دوم مجتمع 1396/10/27 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکار جهت واگذاری عملیات احداث آشپزخانه ورستوران صنعتی کارکنان 1396/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری محوطه سازی واحد اسید فسفریک مجموعه خود، شامل خیابانها، کانالها و سطوح اطراف مخازن اسید 1396/10/25 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی بهینه سازی کوره پرایمری ریفرمر واحد آمونیاک سازی 1395/09/03 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی بهینه سازی کوره پرایمری ریفرمر واحد آمونیاک سازی 1395/09/01 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 18