مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
شناسایی پیمانکار جهت واگذاری عملیات احداث آشپزخانه ورستوران صنعتی کارکنان 1396/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری محوطه سازی واحد اسید فسفریک مجموعه خود، شامل خیابانها، کانالها و سطوح اطراف مخازن اسید 1396/10/25 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی بهینه سازی کوره پرایمری ریفرمر واحد آمونیاک سازی 1395/09/03 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی بهینه سازی کوره پرایمری ریفرمر واحد آمونیاک سازی 1395/09/01 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی بهینه سازی کوه پرایمری ریفرمر واحد آمونیاک سازی 1395/08/25 رجوع به آگهی
تامین یک دستگاه بویلر 1395/05/16 رجوع به آگهی
تامین یک دستگاه بویلر از نوع water tube مربوطه به واحد آمونیاک... 1395/05/13 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه طراحی، خرید و اجرای یک سوله صنعتی 1394/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه طراحی، خرید و اجرای یک سوله 1394/12/03 رجوع به آگهی
واگذاری به روز رسانی و بهینه سازی دو خط بارگیری کود 1394/11/14 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 18