مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید یک دستگاه مبدل حرارتی TUBE & SHELL مربوط به واحد آمونیاک سازی 1393/02/30 1393/03/18
واگذاری انجام پروژه تولید کود NPK (کودهای ترکیبی ازته، فسفاته و پتاسه) در واحد DAP2 1393/02/30 1393/03/30
واگذاری عملیات ضخامت سنجی لوله ها و دستگاههای واحد جذب آب مجتمع 1392/10/19 1392/10/28
واگذاری عملیات ضخامت سنجی لوله ها و دستگاههای واحد جذب آب مجتمع 1392/10/11 1392/10/20
واگذاری عملیات اجرایی ترمیم پایه های مخزن آمونیاک 1392/10/03 1392/10/22
واگذاری ارائه خدمات حمل و نقل (اتوبوس و مینی بوس رانی) به مدت سه سال 1392/09/28 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی ترمیم پایه های مخزن آمونیاک 1392/09/25 1392/10/14
واگذاری عملیات عایق برداری (عایق گرم)، آماده سازی، رنگ آمیزی و عایق کاری گرم خطوط لوله 1392/09/14 1392/09/20
واگذاری عملیات عایق برداری (عایق گرم)، آماده سازی، رنگ آمیزی و عایق کاری گرم خطوط لوله 1392/09/12 1392/09/18
واگذاری عملیات عایق برداری (عایق سرد) آماده سازی رنگ آمیزی و عایق کاری سرد خط لوله 1392/09/09 1392/09/18
صفحه 4 از 18