مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات عایق برداری (عایق سرد)، آماده سازی رنگ آمیزی و عایق کاری سرد خط لوله 1392/02/29 1392/03/04
واگذاری عملیات خرید یک دستگاه مبدل حرارتی از نوع SHELL & TUBE 1392/02/02 1392/02/21
واگذاری عملیات مهندسی، طراحی و اجرایی سیستم کنترل DELTAV DSC FIELD BUS, V6, WIN NT و.. 1392/02/02 1392/02/21
واگذاری عملیات خرید یک دستگاه مبدل حرارتی 1392/01/26 1392/02/14
واگذاری ارتقا سیستم کنترل DSC FIELD V6.1 WIN NT DELTAV و.. 1392/01/26 1392/02/14
واگذاری عملیات ضخامت سنجی بخش هایی از لوله ها و دستگاههای تعدادی از واحدهای تولیدی 1391/09/26 1391/10/05
واگذاری عملیات ضخامت سنجی بخش هایی از لوله ها و دستگاههای تعدادی از واحدهای تولیدی 1391/09/23 1391/10/02
واگذاری اجرای پروژه ERP براساس سیستم MICROSOFT DYNAICS AX 2012 1391/09/18 1391/09/30
واگذاری عملیات ضخامت سنجی بخش هایی از لوله ها و دستگاههای تعدادی از واحدهای تولیدی 1391/09/15 1391/09/24
واگذاری اجرای پروژه ERP براساس سیستم MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 1391/08/28 1391/09/12
صفحه 6 از 18