مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید یک دستگاه خودرو آتش نشانی چند منظوره GPFT 1392/07/30 1392/08/06
خرید یک دستگاه خودرو آتش نشانی چند منظوره GPFT 1392/07/28 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات عایق برداری (عایق سرد) آماده سازی رنگ آمیزی و عایق کاری سرد 1392/06/18 1392/06/24
واگذاری عملیات عایق برداری (عایق سرد) آماده سازی رنگ آمیزی و عایق کاری سرد خطوط لوله 1392/06/16 1392/06/22
واگذاری خدمات عمومی واحد جذب آب 1392/03/09 1392/03/18
واگذاری نگهداری و تعمیرات، امور اداری، خدمات فضای سبز و تنظیفات، ... 1392/03/05 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات عایق برداری (عایق سرد)، آماده سازی رنگ آمیزی و عایق کاری سرد خط لوله 1392/02/29 1392/03/04
واگذاری عملیات خرید یک دستگاه مبدل حرارتی از نوع SHELL & TUBE 1392/02/02 1392/02/21
واگذاری عملیات مهندسی، طراحی و اجرایی سیستم کنترل DELTAV DSC FIELD BUS, V6, WIN NT و.. 1392/02/02 1392/02/21
واگذاری عملیات خرید یک دستگاه مبدل حرارتی 1392/01/26 1392/02/14
صفحه 6 از 18