مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اداره کانتین غذای خود 1394/06/09 1394/06/10
واگذاری اداره کانتین غذا 1394/06/07 1394/06/08
اداره کانتین غذا 1394/06/02 1394/06/05
تامین نیروی انسانی 1394/03/20 1394/03/23
واگذاری اداره کانتین غذا 1394/02/01 1394/02/15
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل 1392/09/09 1392/09/10
خرید بلسن جوش (مغزی دار) و روغن نمای مغناطیسی 1389/11/18 رجوع به آگهی
اداره کانتین غذا، جهت پخت و سرو حدودا 500 پرس نهار 1389/02/07 1389/02/23
صفحه 1 از 1