مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه احداث مجتمع تجاری تفریحی در قطعه زمینی به مساحت 3896/82 مترمربع 1398/11/08 1398/11/14
واگذاری پروژه احداث مجتمع تجاری تفریحی در قطعه زمینی به مساحت 3896/82 مترمربع 1398/11/08 1398/11/14
واگذاری پروژه احداث مجتمع تجاری تفریحی در قطعه زمینی به مساحت 3896/82 مترمربع 1398/11/02 1398/11/14
پروژه ساماندهی و احداث جوی جدول و پیاده رو سازی و نوار فضای سبز بلوار 1398/11/02 1398/11/06
پروژه ساماندهی و احداث جوی جدول و پیاده رو سازی و نوار فضای سبز بلوار 1398/11/02 1398/11/06
احداث مجتمع تجاری تفریحی 1398/11/02 1398/11/14
پروژه ساماندهی و احداث جوی جدول و پیاده رو سازی و نوار فضای سبز بلوار 1398/10/25 1398/11/06
پروژه ساماندهی و احداث جوی جدول و پیاده رو سازی و نوار فضای سبز بلوار 1398/10/25 1398/11/06
واگذاری پروژه انجام عملیات زیرسازی و آسفالت 1398/10/02 1398/10/07
پروژه انجام عملیات زیرسازی و آسفالت مناطق 1398/09/25 1398/10/07
صفحه 1 از 60