مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین 17 خودرو استیجاری سبک کولردار 1400/09/13 1400/09/16
مناقصه واگذاری تأمین نیروی انسانی شهرداری خدمات عمومی 1400/09/13 1400/09/16
مناقصه واگذاری تأمین نیروی انسانی شهرداری خدمات عمومی 1400/09/13 1400/09/16
مناقصه واگذاری تأمین نیروی انسانی شهرداری خدمات عمومی 1400/09/07 1400/09/16
مناقصه تأمین نیروی انسانی (خدمات عمومی) 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خودرو استیجاری سبک کولردار 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مصالح سنگی (شامل شن، ماسه، بیس و مخلوط) 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مصالح سنگی (شامل شن، ماسه، بیس و مخلوط) 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه توسعه آرامستان 1400/08/30 1400/09/02
مناقصه واگذاری پروژه فاز اول ساماندهی و بهسازی پارک 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه توسعه آرامستان 1400/08/25 1400/09/02
مناقصه پروژه توسعه آرامستان 1400/08/08 1400/08/11
مناقصه پروژه توسعه آرامستان 1400/08/03 1400/08/11
مناقصه انجام امور خدمات شهری 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهر 1400/07/25 1400/07/26
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهر 1400/07/19 1400/07/26
مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/07/18 1400/07/26
مناقصه انجام امور خدمات شهری 1400/07/17 رجوع به آگهی
مناقصه حصارکشی پارک بانوان و کارگاه تولیدی دیوار پیش ساخته یک طرف نما به طول 1400 متر 1400/04/21 1400/04/23
مناقصه حصارکشی پارک و کارگاه تولیدی 1400/04/21 1400/04/23
صفحه 1 از 40