مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احداث مجتمع تجاری 1398/02/21 1398/02/28
واگذاری خدمات اجرائیات و سد معبر 1398/02/21 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات اجرائیات و سد معبر 1398/01/27 1398/01/31
واگذاری پروژه فاز اول بهسازی و همسان سازی پیاده روهای هسته مرکزی شهر 1398/01/26 1398/01/28
واگذاری احداث مجتمع تجاری شهر 1398/01/26 1398/01/28
واگذاری احداث مجتمع تجاری شهر 1398/01/26 1398/01/28
واگذاری پروژه فاز اول ساماندهی و بهسازی پارک 1398/01/26 1398/01/28
واگذاری پروژه فاز اول ساماندهی و بهسازی پارک 1398/01/26 1398/01/28
واگذاری خدمات اجرائیات و سد معبر 1398/01/20 1398/01/31
ساماندهی و بهسازی پارک 1398/01/19 1398/01/28
صفحه 4 از 54