مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک دستگاه مینی بوس جهت سرویس ایاب و ذهاب 1389/08/25 رجوع به آگهی
اجاره یک دستگاه مینی بوس 1389/08/15 1389/08/24
واگذاری امورات مربوط به اجرائیات ساختمانی و سد معبر 1389/08/12 1389/08/23
اجاره یک دستگاه مینی بوس جهت سرویس ایاب و ذهاب 1389/08/09 رجوع به آگهی
واگذاری امورات مربوط به اجرائیات ساختمانی و سد معبر شهرداری 1389/08/05 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل پارک بانو 1389/07/15 1389/07/26
واگذاری تکمیل پارک ساحلی 1389/07/13 1389/07/24
واگذاری احداث تقاطع های هندسی 1389/07/13 1389/07/24
واگذاری ساختمان اداری 1389/07/13 1389/07/24
واگذاری جدول گذاری 1389/07/13 1389/07/24
صفحه 50 از 61