مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
روکش آسفالت سطح شهر 1389/02/01 1389/02/17
واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله و لجن برداری 1389/01/16 1389/01/31
خدمات شهری شامل رفت و روب و جمع آوری زباله و لجن برداری 1388/12/27 1389/01/13
خدمات شهری شامل رفت و روب و جمع آوری زباله و لجن برداری 1388/12/23 1389/01/09
خرید مصالح مورد نیاز کارخانه آسفالت 1388/11/18 1388/12/03
تکمیل ساختمان آتش نشانی 1388/11/18 1388/12/03
عملیات جدولگذاری و کف پوش سطح شهر 1388/11/18 1388/12/03
واگذاری روکش آسفالت سطح شهر 1388/11/18 1388/12/03
اجاره یک دستگاه فنیشر جهت واحد آسفالت 1388/11/15 1388/11/30
خرید مصالح مورد نیاز کارخانه آسفالت 1388/11/11 1388/11/26
صفحه 54 از 59