مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
1388/07/29 1388/08/14
واگذاری یک دستگاه مینی‌بوس 1388/06/21 1388/07/05
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1388/06/14 1388/06/30
واگذاری اجرای المان میدان ورودی 1388/02/27 1388/03/11
واگذاری اجرای المان میدان ورودی 1388/02/20 1388/03/04
واگذاری تامین نیروی انسانی 1388/01/25 1388/02/10
واگذاری تامین نیروی انسانی 1388/01/22 1388/02/06
زیباسازی سطح شهر 1387/12/10 1387/12/25
زیباسازی سطح شهر نسبت به دیوارنویسی 1387/12/01 1387/12/16
واگذاری اخذ عوارض از کامیونهای ورودی 1387/11/09 1387/11/24
صفحه 56 از 59