مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات اجرائیات و سد معبر 1398/04/19 1398/04/30
واگذاری تامین نیروی انسانی شهرداری خدمات عمومی 1398/04/19 1398/04/30
حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/04/19 1398/04/30
تامین 14 خودروی استیجاری سبک کولردار 1398/04/19 1398/04/30
تامین 14 خودروی استیجاری سبک کولردار 1398/04/09 1398/04/12
واگذاری تامین نیروی انسانی شهرداری خدمات عمومی 1398/04/09 1398/04/12
واگذاری تامین نیروی انسانی شهرداری خدمات عمومی 1398/04/09 1398/04/12
تامین 14 خودروی استیجاری سبک کولردار 1398/04/09 1398/04/12
حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/04/04 1398/04/09
حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/04/04 1398/04/09
صفحه 7 از 62