مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ساماندهی پارک، ساماندهی آرامستان شهر، احداث دیوار سنگی رودخانه 1397/09/19 رجوع به آگهی
احداث دیوار سنگی رودخانه 1397/09/19 1397/09/24
ساماندهی پارک 1397/09/19 1397/09/24
ساماندهی آرامستان 1397/09/19 1397/09/24
بهره برداری از جایگاه CNG تک منظوره 1397/07/11 رجوع به آگهی
خدمات شهری ، نظافت و رفت و روب معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز شهر 1397/07/10 1397/07/12
بهره برداری از جایگاه CNG تک منظوره 1397/06/25 رجوع به آگهی
خدمات نظافت، رفت و روب معابر، جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز 1397/06/20 رجوع به آگهی
واگذاری انجام کلیه فعالیت های خدماتی خود، اعم از حفظ و نگهداری فضاهای سبز و رفت و روب معابر و جمع آو... 1397/05/30 1397/06/05
فراخوان خدمات نظافت، رفت و روب معابر و نگهداری فضای سبز 1397/05/28 1397/06/05
صفحه 1 از 4