مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث پرک ورودی شهر 1397/04/11 1397/04/14
فراخوان روکش آسفالت بلوار اصلی شهر 1397/04/10 1397/04/12
بهسازی معابر شهر 1397/04/09 1397/04/10
واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG تک منظوره 1396/06/14 رجوع به آگهی
وگذاری کلیه فعالیت های خدماتی 1396/05/04 رجوع به آگهی
حفظ و نگهداری فضاهای سبز و رفت و روب معابر و جمع آوری زباله شهر 1395/05/13 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG تک منظوره 1395/04/09 رجوع به آگهی
واگذاری بهسازی معابر و پیاده روسازی سطح شهر 1394/06/17 1394/06/26
واگذاری کلیه فعالیت های خدماتی 1394/04/25 1394/05/03
بهره برداری از جایگاه CNG 1394/02/19 1394/02/30
صفحه 2 از 4