مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزیابی کیفی گازرسانی به صنایع شهرستانها 1398/11/07 1398/11/14
واگذاری گازرسانی به صنایع شهرستانها 1398/11/05 رجوع به آگهی
انجام پروژه تجمیعی شامل(تعمیرات شبکه،ابزاردقیق،حفاظت از زنگ، گازبانی، کنتوربندی،کنتور خوانی، انشعابا... 1398/11/05 رجوع به آگهی
واگذاری گازرسانی به صنایع شهرستانها 1398/11/05 1398/11/07
فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تجمیعی تعمیرات شبکه ابزار دقیق حفاظت از زنگ کنتوربندی انشعابات امداد دفتر... 1398/10/30 1398/11/07
گازرسانی به صایع 1398/10/30 1398/11/07
انجام پروژه تجمیعی شامل(تعمیرات شبکه،ابزاردقیق،حفاظت از زنگ، گازبانی، کنتوربندی،کنتور خوانی، انشعابا... 1398/10/29 رجوع به آگهی
گازرسانی به صنایع شهرستانها 1398/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری انجام پروژه تجمیعی شامل تعمیرات شبکه، ابزار دقیق، حفاظت از زنگ، گازبانی، کنتوربندی، کنتور خو... 1398/10/21 رجوع به آگهی
واگذاری گازرسانی به صنایع شهرستان 1398/10/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 155