کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7393608 مناقصه محوطه سازی و هدایت آبهای سطحی کارهای ساختمانی و تاسیسات ایستگاه تقلیل فشار گاز و زیرسازی و آسفالت جاده سرویس ایستگاه استان همدان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7393528 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین پوشش بیمه تمام خطر تاسیسات و تجهیزات گازدار و مسئولیت مدنی شرکت گاز استان استان همدان 1402/09/11 1402/09/18
7386195 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث ساختمان اداره گاز شهر شیرین سو کبودرآهنگ 58-1402 استان همدان 1402/09/08 1402/09/14
7386185 مناقصه احداث خطوط انتقال و تغذیه جهت گازرسانی به منطقه ویژه اقتصادی استان همدان 1402/09/08 1402/09/14
7380126 مناقصه اجرای خط تغذیه 20 اینچ استان همدان 1402/09/07 1402/09/20
7371808 مناقصه محوطه سازی و هدایت آبهای سطحی کارهای ساختمانی و تاسیسات ایستگاه تقلیل فشار گاز و زیرسازی و آسفالت استان همدان 1402/09/05 1402/09/06
7369559 مناقصه اجرای خط تغذیه 20 اینچ (ایستگاه رباط شورین) استان همدان 1402/09/05 1402/09/20
7366584 مناقصه خرید 128 عدد شیر سماوری استان همدان 1402/09/04 رجوع به آگهی
7361348 مناقصه خرید 37 دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز استان همدان 1402/09/01 1402/08/28
7361179 مناقصه تهیه مصالح و اجرای و نصب کامل سامانه سیستم حفاظت الکترونیک 16 مورد ایستگاه CGS استان همدان 1402/09/01 1402/09/14
7360416 مناقصه محوطه سازی و هدایت آبهای سطحی کارهای ساختمانی و تاسیسات ایستگاه تقلیل فشار گاز و زیرسازی و آسفالت جاده سرویس ایستگاه استان همدان 1402/09/01 1402/09/06
7360365 مناقصه خرید شیر سماوری (پلاگ ولو) استان همدان 1402/09/01 1402/09/01
7350624 مناقصه تهیه مصالح و اجرا و نصب کامل سامانه سیستم حفاظت الکترونیک 16 مورد ایستگاه CGS گاز در سطح استان استان همدان 1402/08/29 1402/08/22
7350593 مناقصه خرید 37 دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز استان همدان 1402/08/29 1402/08/28
7349540 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط تغذیه 20 اینج (ایستگاه رباط شورین) 56-1402 استان همدان 1402/08/28 1402/09/05
7308705 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید شیر سماوری 52-1402 استان همدان 1402/08/24 1402/09/01
7300151 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرا و نصب کامل سامانه سیستم حفاظت الکترونیک 16 مورد ایسگاه تقلیل فشار گاز 55-1402 استان همدان 1402/08/22 1402/08/28
7296101 مناقصه خرید 37 دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز 54-1402 استان همدان 1402/08/21 1402/08/28
7279557 مناقصه خرید 250.000 دستگاه دیافراگمی G4 ارتقاء یافته نیابتی به همراه چپقی ، مهره استان همدان 1402/08/16 1402/08/13
7269877 مناقصه خرید 250،000 دستگاه کنتور دیافراگمی G4 ارتقاء یافته نیابتی به همراه چپقی مهره و پلمب استان همدان 1402/08/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 128