مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام امور نقلیه سبک 1393/06/23 1393/06/31
واگذاری امور دفتری، نگهبانی، سرویس دهی، آبدارخانه و نظافت ساختمان 1392/12/24 1392/12/28
واگذاری انجام امور نقلیه سبک 1392/12/24 1393/01/16
واگذاری امور دفتری، نگهبانی، سرویس دهی، آبدارخانه و نظافت ساختمان 1392/01/18 1392/01/22
واگذاری انجام امور نقلیه سبک 1392/01/18 1392/01/26
واگذاری امور دفتری - نگهبانی - سرویس دهی - آبدارخانه و نظافت ساختمان 1391/12/23 1391/12/30
واگذاری اجرای پروژه نقشه برداری شهر 1391/03/11 1391/03/15
واگذاری اجرای پروژه نقشه برداری شهر 1391/03/09 1391/03/15
واگذاری امور نقلیه سبک 1391/02/13 1391/02/18
واگذاری انجام امور نقلیه سبک 1391/01/16 1391/01/25
صفحه 4 از 7