مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات اجرایی پروژه های عمرانی 1394/03/06 1394/03/18
واگذاری انجام امور نقلیه سبک 1394/01/19 1394/01/26
واگذاری امور دفتری، نگهبانی، سرویس دهی، آبدارخانه و نظافت 1393/12/26 1394/01/09
واگذاری انجام امور نقلیه سبک 1393/12/26 1394/01/09
واگذاری انجام امور نقلیه سبک 1393/06/23 1393/06/31
واگذاری امور دفتری، نگهبانی، سرویس دهی، آبدارخانه و نظافت ساختمان 1392/12/24 1392/12/28
واگذاری انجام امور نقلیه سبک 1392/12/24 1393/01/16
واگذاری امور دفتری، نگهبانی، سرویس دهی، آبدارخانه و نظافت ساختمان 1392/01/18 1392/01/22
واگذاری انجام امور نقلیه سبک 1392/01/18 1392/01/26
واگذاری امور دفتری - نگهبانی - سرویس دهی - آبدارخانه و نظافت ساختمان 1391/12/23 1391/12/30
صفحه 4 از 8