مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6002849 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث حوضچه شیرهای فشار شکن شبکه توزیع آب شهر- تجهیز و خط انتقال چاه - حفاری دو حلقه چاه مکانیکی شهر 1401/09/10 1401/09/15
6001395 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث حوضچه شیرهای فشار شکن شبکه توزیع آب شهر- تجهیز و خط انتقال چاه - حفاری دو حلقه چاه مکانیکی شهر 1401/09/09 1401/09/15
5999890 مناقصه واگذاری انجام امور نقلیه 1401/09/09 1401/09/15
5999751 مناقصه واگذاری انجام امور نقلیه 1401/09/09 1401/09/15
5994634 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری دو حلقه چاه مکانیکی شهر کبودراهنگ 1401/09/08 1401/09/15
5994440 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی احداث حوضچه شیرهای فشار شکن شبکه توزیع آب شهر همدان 1401/09/08 1401/09/15
5994433 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور نقلیه ستاد 1401/09/08 1401/09/15
5994383 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز و خط انتقال چاه 1401/09/08 1401/09/15
5978576 مناقصه برونسپاری ارائه خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات ( اضطراری پیشگیرانه و اصلاحی ) از مجموعه انشعابات، شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب 1401/09/03 1401/09/08
5973356 مناقصه برونسپاری ارائه خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات ( اضطراری پیشگیرانه و اصلاحی ) از مجموعه انشعابات، شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب و ... 1401/09/01 1401/09/08
5960828 مناقصه واگذاری پروژه تعمیر و نگهداری تأسیسات آب شرب شهری 1401/08/28 1401/09/01
5957299 مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری تأسیسات آب شرب شهری 1401/08/26 1401/09/01
5953952 مناقصه خرید کنتور آب سرد سایز 1/2 تا 2 اینچ مولتی جت نیمه خشک کلاس 1401/08/25 1401/09/01
5949671 مناقصه خرید کنتور آب سرد سایز 1/2 تا 2 اینچ مولتی جت نیمه خشک کلاس 1401/08/24 1401/09/01
5949376 مناقصه خرید کنتور آب سرد سایز2/1 تا 2 اینچ مولتی جت نیمه خشک کلاس کاری R160(معادل کلاس C) با قابلیت قرائت از راه دور 1401/08/24 1401/09/01
5925379 مناقصه برونسپاری ارائه خدمات امداد ، نگهداری و تعمیرات، انجام خدمات پیشگیرانه شبکه های توزیع آب و حراست فیزیکی از تاسیسات 1401/08/17 1401/08/24
5923653 مناقصه برونسپاری ارائه خدمات امداد ، نگهداری و تعمیرات، انجام خدمات - برونسپاری راهبری و امداد و اپراتوری و نگهداری و حفاظت 1401/08/16 1401/08/24
5906916 مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب- نازک کاری قسمت الحاقی ساختمان اداری 1401/08/11 1401/08/17
5906857 مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب- نازک کاری قسمت الحاقی ساختمان 1401/08/11 1401/08/17
5903357 مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب 1401/08/10 1401/08/17
صفحه 1 از 119