مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه حفر دو حلقه چاه مکانیکی با دستگاه روتاری تامین کننده آب شرب - احداث مخزن ۴۰۰ متر مکعبی ، فنس کشی چاه و مخزن ، احداث حوضچه شیرآلات و بهسازی چاه آب روستا و .... 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه برونسپاری راهبری ، بهره برداری ، نگهداشت ، توسعه ، بازسازی و بهسازی منابع تامین آب ، تاسیسات پمپاژ، انتقال ، توزیع و پایدارسازی شبکه های آب شرب، نصب انشعابات آب 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 400 متر مکعبی ، فنس کشی چاه و مخزن ، احداث حوضچه شیرآلات و بهسازی چاه آب روستای انوج ملایر 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه حفر دو حلقه چاه مکانیکی با دستگاه روتاری تامین کننده آب شرب 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه برونسپاری راهبری ، بهره برداری ، نگهداشت ، توسعه ، بازسازی و بهسازی منابع تامین آب 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات آب روستای 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی از اماکن و تاسیسات 1400/10/23 1400/10/28
مناقصه پروژه تکمیل سالن جلسات ساختمان اداری ستاد 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۱۰۰ تن پلی آلومینیوم کلراید(پک پودری) 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی از اماکن و تاسیسات 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه خرید ۱۰۰ تن پلی آلومینیوم کلراید(پک پودری) 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه خریدپلی آلومینیوم کلراید (پک پودری) 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه پروژه تکمیل سالن جلسات ساختمان اداری ستاد 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح شبکه آب روستا - اصلاح شبکه و انشعابات آب شهرها - اصلاح شبکه توزیع و انشعابات آب تک روستایی 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح شبکه آب روستا - اصلاح شبکه و انشعابات آب شهرها - اصلاح شبکه توزیع و انشعابات آب تک روستایی و .... 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح شبکه توزیع و انشعابات آب تک روستایی شهرستان 1400/10/18 1400/10/23
مناقصه اصلاح شبکه آب روستای 1400/10/18 1400/10/23
مناقصه تکمیل خط انتقال مجتمع 1400/10/18 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شبکه و انشعابات آب 1400/10/18 1400/10/23
مناقصه توسعه شبکه فاضلاب 1400/10/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 97