کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7402017 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : تجهیز و اجرای خط پمپاژ چاه ها - اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر استان همدان 1402/09/13 1402/09/19
7398571 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز و اجرای خط پمپاژ چاه های خالقوردی به مجتمع آقکند استان همدان 1402/09/13 1402/09/19
7398443 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب سطح شهر استان همدان 1402/09/13 1402/09/19
7388154 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل احداث دو باب ایستگاه پمپاژ مخزنی 50 مترمکعبی - برونسپاری بهره برداری نگهداشت توسعه بازسازی و بهسازی منابع تامین آب تاسیسات پمپاژ، انتقال، توزیع و پایدارسازی شبکه های آب شرب... استان همدان 1402/09/09 1402/09/13
7386284 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل احداث دو باب ایستگاه پمپاژ مخزنی 50 مترمکعبی - برونسپاری بهره برداری نگهداشت توسعه بازسازی و بهسازی منابع تامین آب تاسیسات پمپاژ، انتقال، توزیع و پایدارسازی شبکه های آب شرب... استان همدان 1402/09/08 1402/09/13
7383055 مناقصه برونسپاری بهره برداری، نگهداشت،توسعه،بازسازی و بهسازی منابع تامین آب ،تاسیسات پمپاژ،انتقال،توزیع و پایدار سازی شبکه های آب شرب استان همدان 1402/09/08 1402/09/13
7383047 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دو باب ایستگاه پمپاژ مخزنی 50 متر مکعبی مجتمع جمشید آباد استان همدان 1402/09/08 1402/09/13
7307343 مناقصه واگذاری دو ردیف مناقصه: برونسپاری راهبری،بهره برداری نگهداشت توسعه بازسازی و بهسازی منابع تامین آب تاسیسات پمپاژ،انتقال،توزیع و پایدارسازی شبکه های آب شرب استان همدان 1402/08/24 1402/08/28
7304550 مناقصه واگذاری دو ردیف مناقصه: برونسپاری راهبری،بهره برداری نگهداشت توسعه بازسازی و بهسازی منابع تامین آب تاسیسات پمپاژ،انتقال،توزیع و پایدارسازی شبکه های آب شرب استان همدان 1402/08/23 1402/08/28
7303062 مناقصه واگذاری انجام امور نقلیه ستاد استان همدان 1402/08/23 1402/08/28
7300998 مناقصه برونسپاری راهبری، بهره برداری منابع تامین اب تاسیسات پمپاژ انتقال شهرستان تویسرکان استان همدان 1402/08/23 1402/08/28
7300875 مناقصه برونسپاری راهبری، بهره برداری منابع تامین آب تاسیسات پمپاژ، انتقال استان همدان 1402/08/23 1402/08/28
7296933 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور نقلیه ستاد شرکت در سراسر کشور استان همدان 1402/08/22 1402/08/28
7296698 مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری راهبری،بهره برداری نگهداشت توسعه بازسازی و بهسازی منابع تامین آب تاسیسات پمپاژ،انتقال،توزیع و پایدارسازی استان همدان 1402/08/22 1402/08/28
7296694 مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری ، راهبری ،بهره برداری ، نگهداشت، توسعه ،بازسازی و بهسازی منابع تامین آب ، تاسیسات ایستگاه پمپاژ ، انتقال ، توزیع استان همدان 1402/08/22 1402/08/28
7286248 مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب سطح شهر استان همدان 1402/08/18 1402/08/24
7283574 مناقصه تهیه و حمل و تحویل مایع آب ژاول استان همدان 1402/08/17 1402/08/22
7283500 مناقصه خرید شیرآلات، اتصالات و متعلقات مورد استفاده جهت آبرسانی اضطراری استان همدان 1402/08/17 1402/08/20
7283213 مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب استان همدان 1402/08/17 1402/08/24
7283154 مناقصه خرید کنتور آب سرد استان همدان 1402/08/17 1402/08/22
صفحه 1 از 135