مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ارائه خدمات مرکز ارتباطات مردمی 1398/11/02 1398/11/08
برونسپاری ارائه خدمات امداد، نگهداری، تعمیرات و انجام خدمات پیشگیرانه شبکه های توزیع آب و حفاظت فیزی... 1398/11/02 1398/11/08
ارائه خدمات مرکز ارتباطات مردمی 1398/11/01 1398/11/08
برونسپاری ارائه خدمات امداد، نگهداری، تعمیرات و انجام خدمات پیشگیرانه شبکه های توزیع آب و حفاظت فیزی... 1398/11/01 1398/11/08
اجرای پروژه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب در شهر به طول 2000 متر 1398/10/30 رجوع به آگهی
اجرای پروژه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب 1398/10/29 1398/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب در شهر تویسرکان به طول 2000 متر 1398/10/29 1398/11/03
اجرای ترمیم حوضچه و تکمیل ابنیه و تاسیسات اکسیلاتور شماره 5 تصفیه خانه 1398/10/18 1398/10/24
واگذاری توسعه 4500 متر شبکه فاضلاب 1398/10/18 رجوع به آگهی
اجرای ترمیم حوضچه و تکمیل ابنیه و تاسیسات اکسیلاتور شماره 5 تصفیه خانه 1398/10/17 1398/10/24
صفحه 1 از 115