مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید ۴۰۰ هزار لیتر پلی آلومینیم کلراید مایع(پک مایع) 1398/02/03 1398/02/07
خرید لوله های پلی اتیلن کاروگیت فاضلابی کوپلر دار به قطر 315، 400، 600 و 800 میلیمتر به همراه واشر 1398/02/03 1398/02/07
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ۴۰۰ هزار لیتر پلی آلومینیم کلراید مایع(پک مایع) 1398/02/02 رجوع به آگهی
خرید لوله های پلی اتیلن کاروگیت فاضلابی کوپلر دار به قطر 315، 400، 600 و 800 میلیمتر به همراه واشر 1398/02/02 1398/02/07
برونسپاری ارائه خدمات امداد، نگهداری،تعمیرات و انجام خدمات پیشگیرانه تاسیسات توزیع آب 1398/01/29 1398/02/04
برونسپاری ارائه خدمات امداد،نگهداری،تعمیرات و... تاسیسات توزیع آب 1398/01/28 1398/02/04
برونسپاری ارائه خدمات امداد، نگهداری،تعمیرات و انجام خدمات پیشگیرانه تاسیسات توزیع آب سطح شهرستان 1398/01/28 1398/02/04
واگذاری قرائت کنتور صدور چاپ و توزیع قبض 1398/01/25 1398/01/29
برونسپاری حفاظت فیزیکی، اپراتوری، تعمیر و نگهداری و بهره برداری از چاه ها و مخازن، ایستگاه پمپاژ و پ... 1398/01/24 1398/01/28
برونسپاری ارائه خدمات بهره برداری،نگهداری،تعمیرات(اضطراری،پیشگیرانه و اصلاحی)از مجموعه انشعابات ،شبک... 1398/01/24 1398/01/29
صفحه 4 از 105