مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
قرائت کنتور, صدور, چاپ و توزیع قبض 1398/01/24 1398/01/29
قرائت کنتور صدور چاپ و توزیع قبض 1398/01/24 1398/01/29
برونسپاری حفاظت فیزیکی، اپراتوری، تعمیر و نگهداری و ... از چاه ها و مخازن و ... 1398/01/22 1398/01/28
برونسپاری حفاظت فیزیکی، اپراتوری، تعمیر و نگهداری و بهره برداری از چاهها و مخازن، ایستگاه پمپاژ و پک... 1398/01/22 1398/01/28
واگذاری برونسپاری حفاظت فیزیکی، اپراتوری ، نگهداری و بهره برداری از چاهها و مخازن و ایستگاه پمپاژ -... 1398/01/22 1398/01/28
خرید ۷۰۰۰ دستگاه کنتور آب سرد سایز ۲/۱ اینچ مولتی جت نیمه خشک کلاس کاری R ۱۶۰ (معادل کلاس C ) با قاب... 1398/01/22 1398/01/28
خرید ۷۰۰۰ دستگاه کنتور آب سرد سایز ۲/۱ اینچ مولتی جت نیمه خشک کلاس کاری R ۱۶۰ (معادل کلاس C ) با قاب... 1398/01/21 1398/01/28
برونسپاری حفاظت فیزیکی، اپراتوری ، نگهداری و بهره برداری از چاهها و مخازن و ایستگاه پمپاژ - ایستگاه... 1398/01/21 رجوع به آگهی
فراخوان برونسپاری ارائه خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات (اضطراری، پیشگیرانه و اصلاحی) از مجموعه... 1397/12/20 1397/12/27
فراخوان برونسپاری ارائه خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات (اضطراری، پیشگیرانه و اصلاحی) از مجموعه... 1397/12/18 1397/12/27
صفحه 5 از 105