مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 60 تن پودر پلی آلومینیوم کلردید 1397/12/12 1397/12/16
واگذاری احداث مخزن ذخیره آب 2000 مترمکعبی و دیوارهای محوطه تصفیه خانه آب شرب شهر 1397/12/12 1397/12/15
احئاث مخزن ذخیره آب 2000 مترمکعبی و دیوارهای محوطه تصفیه خانه آب شرب شهر 1397/12/11 رجوع به آگهی
احداث مخزن ذخیره آب ۲۰۰۰ مترمکعبی و دیوارهای محوطه تصفیه خانه آب شرب 1397/12/11 1397/12/15
خرید 60 تن پودر پلی آلومینیوم کلردید (یک) 1397/12/11 1397/12/16
انجام امور خدمات تامین نیروی انسانی 1397/12/06 1397/12/09
واگذاری قرائت کنتور، صدور چاپ و توزیع 1397/12/06 1397/12/09
فراخوان قرائت کنتور، صدور چاپ و توزیع 1397/12/05 1397/12/09
انجام امور خدمات تامین نیروی انسانی 1397/12/05 1397/12/09
اجرای خط انتقال فاضلاب 1397/12/01 1397/12/07
صفحه 6 از 105