مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای پروژه های (اجرای مخزن بتنی 2000 مترمکعبی و دیوار محوطه مخزن ـ ارتقاء کیفی تصفیه خانه آب از طری... 1399/02/31 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارتقاء کیفی تصفیه خانه آب عباس آباد از طریق اجرای دیوارهای حائل و سازه اکسی... 1399/02/30 1399/03/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای مخزن بتنی 2000 متر مکعبی ودیوار محوطه مخزن 1399/02/30 1399/03/06
واگذاری اجرای مخزن بتنی 2000 مترمکعبی و دیوار محوطه مخزن و ارتقا کیفی تصفیه خانه آب 1399/02/30 1399/03/06
ارتقا کیفی تصفیه خانه آب ز طریق اجرای دیوارهای حائل و سازه اکسیلاتورها 1399/02/30 1399/03/06
خرید 150 تن پودر پلی آلومینیوم کلراید (پک) 1399/02/14 1399/02/18
خرید 150 تن پودر پلی آلومینیوم کلراید (پک) 1399/02/13 1399/02/18
خرید ۷۰۰۰ متر لوله فاضلابی کاروگیت کوپلر سر خود به همراه واشر به قطر ۲۵۰ میلیمتر 1399/02/10 1399/02/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 7000 مترلوله فاضلابی کاروگیت کوپلرسرخود به همراه واشر به قطر 250 میلیم... 1399/02/09 1399/02/16
خرید ۷۰۰۰ متر لوله فاضلابی کاروگیت کوپلر سر خود به همراه واشر به قطر ۲۵۰ میلیمتر 1399/02/09 1399/02/16
صفحه 6 از 123