مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری انجام عملیات پروژه بهسازی و آسفالت معابر 1400/11/03 1400/11/13
مناقصه اجاره جایگاه CNG تک منظوره 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه CNG تک منظوره 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه cng 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات پروژه بهسازی و آسفالت معابر 1400/04/10 1400/04/14
مناقصه انجام عملیات پروژه بهسازی و آسفالت معابر شهر 1400/04/05 1400/04/14
مناقصه انجام عملیات پروژه بهسازی و آسفالت معابر شهر 1400/03/13 1400/03/17
مناقصه انجام عملیات پروژه بهسازی و آسفالت معابر شهر 1400/03/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام عملیات فضای سبز 1400/03/05 1400/03/08
مناقصه واگذاری انجام عملیات خدمات شهری 1400/03/03 1400/03/09
مناقصه واگذاری انجام عملیات فضای سبز شهر 1400/02/29 1400/03/08
مناقصه واگذاری انجام عملیات خدمات شهری شهر 1400/02/15 1400/02/18
مناقصه واگذاری انجام عملیات فضای سبز شهر 1400/02/13 1400/02/15
مناقصه واگذاری انجام عملیات خدمات شهری شهر 1400/02/13 1400/02/18
مناقصه واگذاری انجام عملیات فضای سبز شهر 1400/02/11 1400/02/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام عملیات خدمات شهری 1400/02/11 1400/02/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام عملیات فضای سبز 1400/02/09 1400/02/15
مناقصه اجاره جایگاه CNG تک منظوره 1400/02/04 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات پروژه بهسازی و اسفالت معابر 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه CNG تک منظوره 1400/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10