مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کیسه لمینت - نخ pp 1397/11/16 1397/11/21
اخذ خدمات تعمیرات و نگهداری در کارخانجات صنایع 1397/11/13 1397/11/23
پیمان سپاری اخذ خدمات ترابری و انبارداری در کارخانجات صنایع 1397/11/13 1397/11/23
خرید 5000 تن لینتر کات 2 1397/11/13 1397/11/17
اخذ خدمات بازرسی فیزیکی 1397/11/13 رجوع به آگهی
پیمان سپاری اخذ خدمات تولیدی در 4 واحد از کارخانجات 1397/11/13 1397/11/23
خرید 160 تن پل ایزوبوتن 1397/10/20 1397/10/24
پیمان سپاری تولید نیتروسلولز الکلی و گرانولی در کارخانجات خود صنایع 1397/10/08 1397/10/15
واگذاری برخی از امور تولیدی 1397/10/01 رجوع به آگهی
خرید یک دستگاه باسکول 60 تنی 1397/10/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 30