مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه، حمل، نصب و اجرای ایزوگام جهت مدارس 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه تهیه، حمل، نصب و اجرای سرویس بهداشتی مدارس پیش ساخته جهت مدارس سطح استان 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل آموزشگاه شش کلاسه 1400/10/22 1400/10/25
مناقصه تکمیل آموزشگاه شش کلاسه 1400/10/22 1400/10/25
مناقصه احداث آموزشگاه ابتدایی شش کلاسه 1400/10/22 1400/10/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل آموزشگاه شش کلاسه 1400/10/22 1400/10/25
مناقصه احداث آموزشگاه دو کلاسه روستای 1400/10/22 1400/10/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل آموزشگاه یک کلاسه روستای کلاته شور شهرستان جاجرم 1400/10/22 1400/10/25
مناقصه تکمیل آموزشگاه شش کلاسه 1400/10/22 1400/10/25
مناقصه واگذاری تکمیل آموزشگاه شش کلاسه 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه واگذاری تکمیل آموزشگاه- احداث آموزشگاه 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه تکمیل آموزشگاه 1400/10/02 1400/10/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل آموزشگاه 1400/10/02 1400/10/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل آموزشگاه 1400/10/02 1400/10/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل آموزشگاه شش کلاسه شهید عیسی گریوانی روستای گریوان شهرستان بجنورد 1400/10/02 1400/10/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل آموزشگاه 1400/10/02 1400/10/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل آموزشگاه 1400/10/02 1400/10/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل دبیرستان 1400/10/02 1400/10/06
مناقصه - تکمیل آموزشگاه- - احداث آموزشگاه- - تکمیل دبیرستان 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۱۰۰۰ دستگاه تبلت مورد نیاز دانش آموزان بی بضاعت 1400/09/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9