مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ارائه خدمات تخصصی به آسیب دیدگان اجتماعی 1398/09/16 1398/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات تخصصی به آسیب دیدگان اجتماعی ( اورژانس اجتماعی) 1398/09/16 1398/09/18
واگذاری ارائه خدمات تخصصی به آسیب دیدگان اجتماعی 1398/09/14 1398/09/18
واگذاری ارائه خدمات تخصصی به آسیب دیدگان اجتماعی 1398/08/22 1398/08/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات به آسیب دیدگان اجتماعی 1398/08/21 1398/08/27
ارائه خدمات تخصصی به آسیب دیدگاه اجتماعی 1398/08/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات توانبخشی ( ویلچر ) 1398/08/19 1398/08/23
خرید تجهیزات توانبخشی (ویلچر) 1398/08/18 1398/08/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات خودرو استیجاری 1398/06/21 1398/06/25
خدمات(خودرو استیجاری) 1398/06/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12