مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه مدیریت، راهبری، بهره برداری، حفاظت، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب 1400/10/28 1400/10/28
مناقصه مدیریت، راهبری، بهره برداری، حفاظت، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب 1400/10/28 1400/10/28
مناقصه واگذاری اجرای عملیات لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاها 1400/10/28 1400/10/29
مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری و احداث ابنیه 1400/10/28 1400/10/29
مناقصه بهره برداری و نگهداری از کلیه تاسیسات تولید، انتقال، ذخیره، توزیع، انشعابات آب و سایر تاسیسات از قبیل تصفیه خانه های آب و چاهها 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری و احداث ابنیه 1400/10/26 1400/10/29
مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری و احداث ابنیه 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه واگذاری اجرای عملیات لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاها 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه مدیریت، راهبری، بهره برداری، حفاظت، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب 1400/10/25 1400/10/28
مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری و احداث ابنیه 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه طرح فاضلاب 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه تامین آب آشامیدنی 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و فراخوان جذب سرمایه گذار طرح فاضلاب 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه تامین آب آشامیدنی 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری لوله گذاری خطوط انتقال آب 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه واگذاری لوله گذاری در مجتمع شهرک 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب آشامیدنی 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه تعمیر نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات 1400/10/20 1400/10/22
مناقصه واگذاری لوله گذاری در مجتمع 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای لوله گذاری خطوط انتقال آب 1400/10/19 1400/10/23
صفحه 1 از 106